Klinkehuset (Alsgade)

Inspiration til nye forløb for ikke uddannelsesparate unge baseret

I Klinkehuset har eleverne mulighed for:
•  læring i dansk, matematik og engelsk
•  at arbejde med genbrugsmaterialer
•  at spille musik
•  fysiske aktiviteter
•  at høre foredrag
•  oplevelser ud af huset/kultur/værkstedsrelateret
•  samtaler med læge, psykolog og sundhedsvejleder
•  hjælp til budgetlægning, skat etc.

Klinkehusets opgaver er:
•  arbejde på de forskellige værksteder, musik, køkken og træ
•  varetagelse af rengøring og udenoms arealer
•  teamwork
•  deltagelse i markedsdage med egne produkter
•  montageopgaver

Ud af huset laver klinkehuset:
• Klinkebænke

Bestilling sker ved værkstedslederen