Værkstederne

Kernetilbuddet til eleverne er læring på værkstedet. Værkstedslederen er nøglepersonen, der støtter eleven fagligt, personligt og socialt gennem læring, vejledning og de daglige udfordringer på værkstedet.

I læringen foregår en stadig vekselvirkning mellem teori og praksis samt løbende dokumentation af arbejdsprocesserne.

Opgaverne på værkstedet er at skabe produkter til kunder. Instruktionen tager hovedsagelig udgangspunkt i de aktuelle produktioner.

Værkstederne er udstyret med en tidssvarende maskinpark, således at eleverne får en oplevelse af at produktionsformen ligger tæt op af den produktion, de eventuelt senere vil møde på arbejdsmarkedet.