Thomas starter som kokkeelev

Vi har sagt farvel til Thomas Jensen, som 1. maj startede mesterlærer som kok på Hotel Comwell i Sønderborg.

Vi ønsker Thomas held og lykke fremover.