Søger ny forstander

Pressemeddelelse
Sønderborg Produktionshøjskole skal have ny forstander

Efter 11 år fratræder Forstander Kirsten Marie Andreasen sin stilling. Kirsten Marie Andreasen fratræder efter eget ønske og i god forståelse med skolens bestyrelse sit job som forstander på Sønderborg Produktionshøjskole af helbredsmæssige årsager.

”SPH har givet mig 11 spændende år og udfordrende år. Det er naturligvis med et vist vemod at jeg har taget beslutningen, men jeg ved det er det helt rigtige, både for skolen og for mig. Jeg har brug for tid til at komme helt på højkant igen og skolen har brug for friske kræfter. ” – siger forstanderen.

Kirsten Marie Andreasen blev ansat 1. november 2005 på den daværende Sønderborg Produktionshøjskole med tilholdssted på den gamle skole i Ragebøl.

I 2007 blev skolen, som følge af kommunesammenlægningen sammenlagt med det, der dengang hed Als Produktionsskole, – i dag bedre kendt som AlsMIC.

Siden er det gået slag i slag. Nye tilbud er kommet til, som i dag huses i ny istandsatte og nybyggede huse.

Bl.a. er AlsMIC istandsat, der er bygget ny energi+ skole på Solglimt 4 samt købt og nyindrettet ejendom på Ulkebøldam.

I dag er SPH en institution med ca. 70 medarbejdere, indeholdende:

·       Produktionsskolen

·       AlsMIC

·       Klinkehuset

·       STU Ulkebøldam

·       KUU Sønderborg

Formanden for skolen Frede Jensen beklager Kirsten Marie Andreasens afgang. ”Men jeg har stor respekt for, at Kirsten har truffet den beslutning begrundet i selvfølgelig hensynet til sig selv men også til skolen og dens medarbejdere. Bestyrelsen vil gerne rette en stor tak til Kirsten for den indsats, hun har ydet for Sønderborg Produktionshøjskole i de snart 11 år, hun har været ansat. Vi vil senere få lov til at sige tak til hende i forbindelse med en reception. ”

Evt. henvendelse kan ske til
Kirsten Marie Andreasen – 21 34 30 05
Frede Jensen – 74 45 91 97 – 61 72 95 12