Vision

FORMÅL
S-P-H (Sønderborg Produktionshøjskole), Als MIC og STU Alsgade har til formål via faglig læring og personlig og social udvikling, at give elever og kursister opbakning til at blive herre i eget liv med uddannelse, arbejde og evnen til at håndtere hverdagens mange facetterede udfordringer.

VÆRDIGRUNDLAG
I arbejdet med elever, borgere og i det kollegiale fællesskab skal vi værne om
• Trivsel
• Udvikling
• Samarbejde
• Bæredygtighed
Trivsel er en mangesidet balanceret og individuel størrelse. En balance mellem kaos og tryghed, stilhed og larm, det visse og det uvisse, det udfordrende og det overkommelige, humor og seriøsitet, sikkerhed og tvivl, tradition og fornyelse. Trivsel er også anerkendelse, sundhed og læring. Trivsel er tæt forbundet med lyst
Udvikling går hånd i hånd med nysgerrighed. Disse to skal sørge for virksomheden aldrig nøjes med at ”godt nok” er godt nok.
Samarbejde internt, lokalt, regionalt og nationalt. – Den største udvikling sker i mellemrummet mellem flere parter.
Bæredygtighed i hus og handling. Den nye skole er bygget med miljøhensyn, som skal smitte af på hverdagens praksis, både i stort og småt.

VISION
Virksomheden skal være kendt for at have en unik indfaldsvinkel til at drive produktionsskole, STU og afklaringsforløb.
Virksomheden skal have et godt image, og begejstre elever og kursister.
Virksomheden skal have høj succesrate i forhold til sine formål.
Virksomheden skal være kendt for at være et sted hvor trivsel sættes i højsædet for såvel personale som elever og borgere.
Virksomheden skal være en attraktiv samarbejdspartner.
Virksomheden skal tænke bæredygtighed ind i alle hjørner og kanter.

MÅL 2017
SPH skal have fokus på kompetenceudvikling.
SPH skal tydeliggøres som et reelt alternativ til de ordinære uddannelsesforløb og sprede det gode budskab om at være ”En anden vej til uddannelse”.
SPH skal videreudvikle samarbejdet med områdets EUD udbydere.

KUU skal, med udgangspunkt i det gode fundament der er lagt, videreudvikle uddannelsen. KUU skal, ved opstart af 2. skoleår udvide tilbuddet, baseret på elevernes ønsker og behov. KUU skal videreudvikle samarbejdet med de øvrige konsortiemedlemmer og lokale virksomheder.

AlsMIC skal udvikle nyt materiale med henblik på de nye krav, Jobcenteret stiller. AlsMIC skal lave forsøg med faglige kursusforløb. AlsMIC skal fortsætte og videreudvikle det gode samarbejde med lokale virksomheder

STU Alsgade skal færdiggøre den nye værkstedsbygning og fuldende indflytningen.
STU skal, så snart det er muligt, optage elever fra venteliste. STU Alsgade skal videreudvikle den linje der nu ligger som et godt fundament for uddannelsen.