Undervisningsmiljø

Vores læringsmiljøvurdering 2017 kan læses her.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på de individuelle værksteder.

Body & Mind

Elektronik

Grafisk

Håndværk

Køkken

SOSU

I henhold til Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø af d. 14. marts 2001 er følgende vedtaget:

Kortlægning af skolens fysiske, psykiske og æstetiske læringsmiljø.

Fysiske

Der er i forskellige sammenhænge (undersøgelser, mandagsmøder og foredrag med forstanderen m.m.) blevet peget på manglen af lokaler, eventuelt i forbindelse med spisesalen, hvor eleverne kan mødes mere uforpligtende.
Der i denne sammenhæng også peget på ønske om at forsøge at skabe mere sammenhæng mellem skolens værksteder/bygninger. Eksempelvis ligger service og sundhed på afstand af de øvrige værksteder.

Der er vedtagne ryge- og alkoholpolitikker, gældende for hele skolen, de gengives her:

Rygepolitik

Skolen er erklæret røgfri fra og med 1. oktober år 2001. Rygning er således total forbudt indendørs overalt på skolen. Det er tilladt at ryge på afgrænsede udendørs områder i pauserne. Det er aldrig tilladt at ryge i skolens biler.

Alkoholpolitik

For alle gælder følgende:
Der må ikke indtages alkohol.

Man må ikke møde påvirket i skole.
Hvis det forekommer, tager vi en snak. For at se om vedkommende har et misbrugsproblem, derefter sendes vedkommende hjem for at sove rusen ud.

Der er dog undtagelser til hovedreglen:
Fester/ture – Medarbejderne står for salget af alkoholden og har indflydelse på, hvor meget den enkelte må få at drikke.

For medarbejderne gælder følgende:
Medarbejderne må aldrig indtage nogen form for alkoholiske drikke, forud for samvær med eleverne.

Euforiserende stoffer

På skolen er brugen af euforiserende stoffer bandlyst.
Indtagelse af euforiserende stoffer på skolen medfører øjeblikkelig bortvisning i en periode på min. 3 mdr. Det samme gælder, hvis nogen bare er i besiddelse af euforiserende stoffer på skolens område.

MEN

Vi anerkender at brug/misbrug af euforiserende stoffer er et problem for nogle af virksomhedens elever og kursister.
Vi skelner mellem et forbrug og et egentligt misbrug.

OG

Vi ønsker at støtte tiltag, der kan begrænse misbrug af euforiserende stoffer.
Vi ønsker aktivt at hjælpe alle elever og kursister med misbrugsproblemer.
Skolen kan ikke afvænne elever og kursister, men blot støtte dem i processen.

Et misbrug karakteriseres ved, at vedkommende ikke kan passe sit arbejde forsvarligt og/eller signalerer, at vedkommende har et alvorligt problem (f.eks. kriminalitet).

I tilfælde af mistanke om misbrug, er der flere handlemuligheder, som man kan gøre brug af alt afhængig af situationen:

– Samtaler med henblik på at få hjælp til afvænning.
– Afkrævning af urinprøve under opsyn af medarbejder på skolen.
– Ved positiv test skal eleven eller kursisten gå i behandling, for at fortsætte på skolen.
– Vi skal samarbejde med læge, forældre, SSP-konsulent og/eller rådgivningscenterets misbrugsafdeling.
– Opbakning til at eleven knyttes til kontaktperson/mentor.
– Kontakt til sagsbehandlere.
– Ved fund af stoffer vil eleven blive bortvist og meldt til politiet.

Hvis der er tale om et misbrugsproblem, vil vi snakke med vedkommende om at få forbruget nedtrappet eller ophøre med forbruget. Vi vil derefter kontakte rådgivningscenteret, sagsbehandleren og andre relevante personer.
Det er dog ikke altid muligt straks at få iværksat hjælp.

 

 

Generel holdning

Vi ønsker aktivt at hjælpe alle med misbrugsproblemer.
Rådgivningscenteret Sønderborg: 74 42 42 66
Der er fri konsultation om torsdagen fra 14.00 til 17.00
Adresse: Du Platsgade 3, 6400 Sønderborg
Skolen har altid brochurer fra Rådgivningscenteret klar til udlevering.
Dette er vedtaget på P-mødet fredag den 31. august 2001

Der er en vedtaget sikkerhedspolitik, gældende for hele skolen. Den gengives ikke her, men der henvises til den fire sider lange beskrivelse.

Skolen er primo år 2003 af Arbejdstilsynet rubriceret som en kategori1 – virksomhed (bedst mulige placering).

Psykiske

Der har været gennemført spørgeskemaundersøgelser. Ingen af disse har påpeget problemer med hensyn til elevernes psykiske arbejdsmiljø. Eleverne gøres i skolens infofolder specielt opmærksom på de krav, der stilles med henblik på at alle skal bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø. Alle skal behandle hinanden ligeværdigt. Såfremt dette overtrædes skal det straks tages op til behandling.

Æstetiske

Skolens kreative værksted står for en lang række produktioner og aktiviteter for at sikre æstetikken, eksempelvis udsmykning ved særlige lejligheder og fremstilling af diverse vægmalerier. Det er væsentligt for skolen, at bygningerne konstant vedligeholdes, således at stedet fremtræder indbydende og inspirerende for alle.

Køkkenet frembringer et måltid, som ikke bare er for maven, men også øjnene.

Der foretages årligt undersøgelser blandt eleverne, så afdækning af ønsker og behov kan ske.