Samarbejde

Der er etableret samarbejdsaftaler mellem Sønderborg Produktionshøjskole og følgende skoler:

Uddannelsessted:                                                   Aftaler:

– EUC SYD                                                                    Aftale EUC Syd

– VUC                                                                             Aftale VUC

– Business College Syd                                          Aftale Business College Syd

SOSU Syd                                                                 Aftale SOSU Syd

– Ungdommens uddannelsesvejledning       Aftale UU-Produktionsskoler

– Sønderborg Kommune                                      Aftale om sundhed og trivsel