Økonomi

Nøgletal for 2016

Indtægter
Indtægter i alt 35.900.376

Omkostninger
Omkostninger vedr. drift i alt 33.907.981
Driftsresultater før finansielle og ekstraordinære poster 1.992.395

Finansielle poster
Finansielle poster i alt -889.036
Driftsresultat før ekstraordinære poster 1.103.359

Årets resultat 1.103.359

Alle nøgletallene kan ses ved at åbne pdf-dokumentet herunder:

Resultat 2008    Resultat 2009    Resultat 2010    Resultat 2011    Resultat 2012

Resultat 2013     Resultat 2014   Resultat 2015    Resultat 2016