Udslusningsstrategi

Udslusningsstrategi

Fra indskrivning til udskrivning er det primære formål, at finde vejen til den enkelt elevs næste skridt på deres karrieresti. Med hensyntagen til deres personlige, sociale og faglige vilkår.
SPH’s udslusningsstrategi tager udgangspunkt i virksomhedens værdigrundlag og hvert år lægges en plan for det næste års indsatsområder, med henblik på forbedring af resultaterne.

VÆRDIGRUNDLAG
I arbejdet med elever, borgere og i det kollegiale fællesskab skal vi værne om

  • Trivsel
  • Udvikling
  • Samarbejde
  • Bæredygtighed

Trivsel
”For mange udfordringer i det personlige univers og i hverdagen begrænser evnen til læring. ”
Et ophold på SPH indledes med en introuge. Her kortlægges den unges situation. Nogle unge har mange udfordringer og bruger en stor del af deres ophold på at forbedre deres grundvilkår. Andre unge er mindre udfordret og kan meget hurtigt begynde at sætte retning på uddannelsesvalg.

Udvikling
”Enhver forandring tager udgangspunkt i det eksisterende. ”
Den unges udvikling, bakkes altid op med udgangspunkt i hans/hendes situation ved indskrivningen. Hans/ Hendes udvikling synliggøres gennem Documenta. Udviklingen kan tage flere retninger, eksempelvis udvidelse af uddannelsesperspektivet, konkret faglig læring og personlig udvikling.
Elevens forventninger og mål med opholdet på SPH, beskrives en måned efter indskrivning. Disse justeres, som minimum ved 3,6 og 9 måneders vejledningerne. Ved 9 måneders vejledningen deltager UU, uanset om den unge har valgt uddannelse eller ej.
Skolens tilbud udvikles løbende, med henblik på at forbedre udslusningsstatistikken.
I udviklingsarbejdet fokuseres på konkrete problemstillinger, f.eks. ”Hvorfor udskrives så mange til ”Andet”? ”
Og der arbejdes med mere overordnede problemstillinger, f.eks. ”Hvad skal ændres på SPH for at honorere EUD reformen og hvordan kan disse forandringer forbedre udslusningen? ”

Samarbejde
På SPH er holdningen at gode samarbejder er fuldstændig afgørende for at opnå gode resultater.
De unge har størst konkret glæde af gode lokale samarbejder.
Mange af dem har mulighed for at vælge de ordinære ungdomsuddannelser, og derfor er samarbejdet med de lokale ungdomsuddannelser vigtigt. På SPH anses HTX, EUD, KUU, EGU og STU alle for at være ungdomsuddannelser.
Andre unge passer ikke ind i de ordinære systemer, og her skal findes individuelle løsninger, hvorfor SPH altid er opmærksom på at udvide netværket.
Som institution er samarbejde en naturlig nødvendighed, da påvirkning udefra er et af skolens grundvilkår.
Overordnet søger SPH inspiration hos PSF, andre skoler og gennem efteruddannelse.
Lokalt hentes sparring flere gange årligt hos de øvrige aktører på ungdomsuddannelsesområdet og i

Kommunens forvaltninger for:
Børn & Uddannelse og herunder UU
Erhverv, Beskæftigelse & Sundhed og herunder Jobcenter og Sund By
Social & Senior og herunder handikapområdet

Bæredygtighed
Bæredygtighed defineres både som at tage vare på miljøet og at søge efter meningsfulde løsninger.
For den unge er en meningsfuld udslusning langtidsholdbar. Jo mere meningsfuld, jo større chance for at fuldføre den valgte uddannelse/bevare sit job.
Som institution er det meningsfulde i evig bevægelse og derfor afholdes der hvert år dialogmøder med en lang række samarbejdspartnere med det formål at forbedre udslusningsstatistikken.
Mulige indsatsområder vendes flere gange årligt i personalegruppen og i bestyrelsen.

Mål for skoleåret 2017-18
Sidste år var det store punkt på dagsorden naturligvis implementering af EUD reformen, hvilket har medført en række forandringer i hele processen fra indskrivning til udskrivning.
I det kommende år skal implementeringen forædles.

Mål:

  • Implementering af De nye udslusningskoder og en forbedring af frafaldsprocenten med særligt fokus på den gruppe unge, der er indskrevet i 0-3 måneder.
  • Færdiggørelse af revision og forbedring af Documenta-materialet.
  • Tilbud om forberedende undervisning til EUD optagelsesprøven skal forbedres.

Registrering af udsluste elever:
Alle udsluste elever registreres i IT værktøjet Tilbagemelding.dk

Udslusningstatistik 2017            Udslusningsstatistik 2016

Udslusningsstatistik 2015           Udslusningsstatistik 2014