Skolen

Sønderborg Produktionshøjskole

Sønderborg produktionshøjskole sætter højskoletanken, mesterlærepædagogikken og konsekvenspædagogikken i centrum, når skolen hjælper de unge til afklaring og sætter dem i stand til at fortsætte skoleuddannelsen eller påbegynde et aktivt erhvervsliv.

Skolen blev grundlagt i 2012
Der er plads til 120 elever, fordelt på de forskellige værksteder.

Det er altafgørende, at læringen tager udgangspunkt i den enkelte unge, med en tro på at alle er ressourcestærke på et eller flere områder. Læringen og samværet med eleverne skal foregå med en positiv grundholdning, der afspejler ligeværdighed, respekt og tro på den unges evne, ønske og vilje til at være selvhjulpen.

Skolen lægger stor vægt på nærhed og kvalitet i vejledningen, så den enkelte unge opnår en høj grad af både personlig og faglig kompetence. Vi er opmærksomme på, at oplevelser, både i skolens hverdag og i forbindelse med praktikforløb og ekskursioner, har stor betydning for elevernes udvikling af social kompetence.

Det er nødvendigt, at vi fra skolens side er rummelige og forstår at tage hensyn til elevernes forskellighed. Ofte må hverdagen organiseres i faste og synlige rammer. Tryghed og omsorg er ligeledes en forudsætning for et udbytterigt skoleophold, der kan ruste de unge til et godt voksenliv.