Projekt Mindrerus

Sønderborg Produktionshøjskole er gået med i kampen mod unges rusmiddel misbrug i Sønderborg Kommune. Projektet skal mindske og forebygge brugen af rusmidler blandt de unge. Rusmidler går ud over indlæringsevnen og kan have langt rækkende konsekvenser og de unge mennesker.
I perioden vil der være en projektmedarbejder på Sønderborg Produktionshøjskole en gang i ugen. Der ud over vil både elever og lærere modtage undervisning om emnet.

Læs mere om projektet