Vejledning

Job- og uddannelsesmuligheder
Vejlednings- og rådgivningsdelen består i at elev og værkstedslederne løbende har samtaler om de job- og uddannelsesmuligheder, der er aktuelle.

Afklaringsproces
Det overordnede mål for vejledningen er at støtte eleven i en afklaringsproces, der hjælper eleven til at se sine egne styrker og talenter tydeligere, for at finde den rigtige uddannelse eller det rette job.

Basale livsproblemer
Ofte starter et vejledningsforløb med at eleven hjælpes til at få mere basale livsproblemer løst, som f.eks. bolig og økonomi.

Documenta
Documenta er et vejledningsværktøj, der motiverer eleven til selv at tage stilling til sin situation, fremme evnen til at se egne fremskridt og tage ansvar for hvad der skal ske.

Documenta tager udgangspunkt i at den vigtigste vejledning foregår i hverdagen hen over høvlbænken, og er derfor på flere måder formuleret som opsamlinger af det der foregår i hverdagen.

Documenta indeholder bl.a. elevplan, kompetencebeskrivelser, praktik- og kombinationsforløb, udtalelse, logbog og beviser.

Vejledningssamtaler
Der skal afholdes vejledningssamtaler efter eleven har opholdt sig på skolen 1, 3, 6, 9 måneder og når eleven forlader skolen.

UU-vejledningen er tilstede på skolen hver anden gang der er vejledningssamtaler.
Klik for at komme videre til UU afdelingen i Sønderborg