Øvrige tilbud til eleverne

Vi hjælper eleverne med afklaring af fremtiden med bl.a. samtaler og vejledning. Eleverne har mulighed for at komme på kombinationsforløb på ungdomsuddannelserne eller erhvervspraktik i virksomheder.

Eleverne får et vejledningsforløb i løbet af det år de kan gå på skolen og det skulle gerne munde ud i afklaring af elevens fremtid.