Introduktion

Adgangsgrav til at kunne komme på Sønderborgproduktionshøjskole.
  • Målgruppevudering af UU vejledning
  • Alder mellem 15 til 25 år
  • Skal have gennemført undervisningspligt (svarende til 9.klasse)
  • Må IKKE have gennemført en ungdomsuddannelse
  • Må IKKE have forudsætninger for at påbegynde en uddannelse
Mål for skoleopholdet
  • Finde den rigtige uddannelse til den enkelte
  • Komme i praktik forløb på 14 dage på forskellige erhvervsgrunduddannelser
Elevgundlaget:
  • Eleverne kommer fra Sønderborg Kommune
  • Gennemsnitsalderen ligger på 18-20 år
  • Skoleopholdet kan vare lige fra en måned og til et år.