Introduktion

Adgangsgrav til at kunne komme på Sønderborgproduktionshøjskole.
 • Målgruppevudering af UU vejledning
 • Alder mellem 15 til 25 år
 • Skal have gennemført undervisningspligt (svarende til 9.klasse)
 • Må IKKE have gennemført en ungdomsuddannelse
Mål for skoleopholdet
 • Finde den rigtige uddannelse til den enkelte
 • Komme i praktik forløb på 14 dage på forskellige erhvervsgrunduddannelser
 • Udvikle sig fagligt (Dansk og Matematik)
 • Udvikle sig personligt og socialt
Elevgundlaget:
 • Eleverne kommer fra Sønderborg Kommune
 • Gennemsnitsalderen ligger på 18-20 år
 • Skoleopholdet kan vare lige fra en måned og til et år.