Elevrådet

Deltagere:
1 til 2 elever fra hvert værksted (efter lystprincippet)
Forstander og en vejleder deltager fra skolens side

Hyppighed:
1. tirsdag i måneden

Formandsskabet:
Elevrådets formand/mænd er ansvarlige for fremstilling af dagsorden.
Dagsorden sammensættes ud fra det materiale, formanden modtager fra værkstederne, senest 5 dage før elevrådsmødet.
Formanden er ordstyrer ved elevrådsmøderne.


Dagsorden:

Præsentation af deltagerne
Godkendelse af referat fra sidste møde
Orientering fra alle værkstederne og fra skolen. Herunder indgår følgende 4 punkter
Det fysiske arbejdsmiljø
Det Psykiske arbejdsmiljø
Forslag til elevarrangement og fordeling af opgaverne i forbindelse hermed
Evt.

Elevrådets opgaver:
Planlægge et arrangement pr. måned for eleverne (foredrag, underholdning)
Repræsentere værkstederne og deres ønsker og synspunkter

Medarbejdernes opgaver:
Bakke op om elevrådet og tage det seriøst
Bringe elevrådet i spil på værkstedsmøderne

Opfølgning på elevrådsmøderne:
Vejleder skriver og printer referatet, som ligges i dueslaget på kontoret og på hjemmesiden
Elevrådsrepræsentanterne giver referat på deres værksted
Medarbejdergruppen får referatet ved medarbejdermødet om eftermiddagen
Medarbejdergruppen forholder sig til mødets indhold og elevrådets udsagn

Referat fra elevrådsmødet den 03.10.2017
Referat fra elevrådsmødet den 07.11.2017
Referat fra elevrådsmødet den 05.12.2017
Referat fra elevrådsmødet den 09.01.2018
Referat fra elevrådsmødet den 07.02.2018
Referat fra elevrådsmødet den 13.03.2018
Referat fra elevrådsmødet den 10.04.2018
Referat fra elevrådsmødet den 15.05.2018
Referat fra elevrådsmødet den 04.09.2018
Referat fra elevrådsmødet den 10.10.2018
Referat fra elevrådsmødet den 06.11.2018